KALENDÁRIUM

Leden 2020

 • 1.1.2019 se uskutečnil tradiční Novoroční koncert Májováku v Karviné, který dotovala NLO v Nadačním programu 2020. Na podiu byl reklamní panel NLO, koncertu se zúčastnili 2 sponzoři nadace
 • 28.1.2020 se zúčastnil ředitel NLO křtu Ostravského kalendária 2019 v budově Archivu města Ostravy

Únor 2020

 • 25.2.2020 se dožil dlouholetý předseda Správní rady NLO Miroslav Lenart 80 let

Březen 2020

 

Duben 2020

 

Květen 2020

 • 18.5.2020 jsme dopisem Předsednictva SHHS ČR byli informováni o změně termínů konání celostátních akcí vzhledem k povoleným možnostem shromažďování z hygienického hlediska. Hlasováním rozhodne Hornické konzilium o cenách Český permon 2020, které se uskuteční 26.6.2020 v Hornickém skanzenu Mayrau Vinařic. Celostátní skok přes kůži č.131 se uskuteční v náhradním termínu 2.10.2020 v Ostravě – Porubě. Podzimní valná hromada SHHS ČR se uskuteční 6.11.2020 v Mostě
 • 24.5.2020 se dožil dlouholetý člen Dozorčí rady NLO Aleš Stejskal 60 let

Červen 2020

 • 12.6.2020 se dožil dlouholetý i zakládající předseda Dozorčí rady NLO Pavel Hamza 60 let s blahopřáním Správní a Dozorčí rady a oceněním malým dárkem k tomuto významnému životnímu jubileu
 • 18.6.2020 se uskutečnila Výroční schůze Fóra dárců ČR "Per rollam" , které se zúčastnil ředitel nadace
 • 26.6.2020 proběhlo ve Vinařicích Konzilium SHHS ČR k Cenám Český permon 2020 o pořádání Setkání hornických a hutnických měst ČR do roku 2024. Dopisem Primátora města Ostravy k pořádání setkání bylo schváleno setkání v roce 2023 v Ostravě. Konzilia se za nadaci zúčastnili ředitel a tajemník nadace

Červenec 2020

 • 8.7.2020 obdržela nadace dopis s SHHS ČR o uspořádání 131. Skoku přes kůži v Ostravě-Porubě v náhradním termínu 2.10.2020. Zástupci nadace se tohoto tradičního Skoku přes kůži zúčastní v počtu 4 osob
 • 10.7.2020 obdržela nadace dopis z Dolu Jan Šverma o.p.s. k zrušení 24. Setkání hornických a hutnických měst ČR v Žacléři z hygienických důvodů a s pozvánkou na náhradní program, a to tradiční Hornický den s udělením Cen Český permon 2020 a medailí SHHS ČR. Zástupci nadace se tohoto Hornického dne nezúčastnili

Srpen 2020

 • 24.8.2020 obdržela nadace dopis z Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. k Partnerství a podpoře v roce 2021
 • 26.8.2020 obdržela nadace dopis z Fóra dárců ČR k zaslání podkladů pro každoroční Přehled nadací a nadačních fondů ČR s termínem 20.9.2020 a návrhy i podklady k udělení Cen Fóra dárců ČR s termínem 7.10.2020

Září 2020

 • 1.9.2020 se ředitel a tajemník NLO zúčastnili Plenární schůze KPHM, kde byly přítomným předány podklady ke schůzi a Hornický zpravodaj na III. čtvrtletí 2020
 • 9.9.2020 se ředitel NLO oslav Dne horníků na ČBÚ Praha, kde byla v rámci programu provedena prezentace projektu č. 642 "Hornické památky Prahy"
 • 17.9.2020 zemřel ve věku 75 let významný hornický nadšenec historie hornictví v regionu Karel Budín, dlouholetý tajemník a hospodář Klubu přátel hornického muzea, organizátor spolkového života v Orlové a Petřvaldě. 24.9.2020 se posledního rozloučení v Orlové se zesnulým zúčastnili a kondolovali tajemník a ředitel nadace. Tajemník nadace napsal krátký nekrolog pro SHHS ČR a do časopisu Horník. Čest jeho památce!

Říjen 2020

 

Listopad 2020

 

Prosinec 2020