PODPORA PROJEKTŮ

  • Nadace poskytuje nadační příspěvky uchazečům na jejich konkrétní projekty na základě výběrových řízení, které se uskutečňují 2x za rok. Výzva k podání přihlášek do výběrového řízení je zveřejňována – ve smyslu Statutu nadace – inzerátem v celostátním deníku v denním tisku a na webu nadace,
  • vybrané projekty tvoří Nadační program na příslušný rok (po prvním a druhém kole výběrového řízení),
  • pro rok 2017 Nadační program zahrnuje 36 projektů s celkovou podporou Nadace za 1 110 000 Kč , zde.

 

Rozpočet nad. příspěvků dle projektů - po změnách

P.č. Č. proj. Přihlašovatel oblast Začátek konec Platba záloh Celkem (Kč)
Částka Datum
1 502 Májovák, dechový orchestr Karviná Kultura - akce 1/17 4/17 20 000 1/17 40 000
2 503 Klub přátel HM v Ostravě Kultura - jiné 1/17 5/17 5 000 1/17 10 000
3 504 Klub přátel HM v Ostravě Kultura - tradice 1/17 6/17 12 500 1/17 25 000
4 505 Klub přátel HM v Ostravě Kultura - publikace 1/17 11/17 20 000 1/17 40 000
5 506 Klub přátel HM v Ostravě Kultura - akce 9/17 12/17 ne   8 500
6 507 Klub přátel HM v Ostravě Kultura - akce 1/17 5/17 ne   5 500
7 508 Knihovna města Ostravy Kultura - akce 2/17 8/17 ne   5 000
8 509 Městská knihovna Havířov Kultura - akce 1/17 12/17 5 000 1/17 10 000
9 510 Hornický pěvecký sbor Kladno Kultura - akce 5/17 5/17 10 000 4/17 20 000
10 511 Ilona Kučerová Kultura - akce 1/17 12/17 5 000 1/17 10 000
11 512 Divadlo loutek Kultura - akce 1/17 10/17 10 000 5/17 20 000
12 513 Kultura pro Slezkou Ostravu Kultura - akce 2/17 9/17 15 000 5/17 30 000
13 514 Obec Horní Město Kultura - tradice 4/17 9/17 ne   30 000
14 515 Nadace Landek Ostrava Kultura - publikace 5/17 10/17 ne   110 000
15 516 Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava Kultura - tradice 6/17 12/17 20 000 5/17 40 000
16 517 Mužský pěvecký sbor Vítkovice Kultura - akce 4/17 11/17 10 000 5/17 20 000
17 518 Městská knihovna Havířov Kultura - akce 5/17 12/17 ne   5 000
18 519 Dolní oblast Vítkovice Kultura - památka 5/17 11/17 ne   60 000
19 520 Dolní oblast Vítkovice Kultura - památka 5/17 11/17 ne   240 000
20 521 Hornicko-historický spolek Stříbro Kultura - památka 1/17 10/17 15 000 5/17 30 000
21 522 Klub plynárenské historie Kultura - památka 1/17 12/17 5 000 5/17 10 000
22 523 Klub plynárenské historie Kultura - akce 1/17 12/17 7 500 5/17 15 000
23 524 KPHM Kultura - publikace 6/17 12/17 12 500 5/17 25 000
24 525 KPHM Kultura - publikace 5/17 12/17 12 500 5/17 25 000
25 526 Společnost přátel Rudolfova Kultura - tradice 6/17 6/17 5 000 5/17 10 000
26 527 Kroužek krojovaných horníků Dolu František Kultura - tradice 4/17 6/17 15 000 5/17 30 000
27 528 Městský obvod Lhotka, SMO Kultura - akce 3/17 6/17 ne   10 000
28 529 Slezský soubor Heleny Salichové Kultura - akce 1/17 10/17 17 500 5/17 35 000
29 530 Kroužek krojovaných horníků Barbora Kultura - akce 1/17 11/17 20 000 5/17 40 000
30 531 Jiří Mauer Kultura - publikace 5/17 12/17 17 500 5/17 35 000
31 532 Městský obvod Michálkovice, SMO Kultura - akce 1/17 10/17 ne   30 000
32 533 Důl Jan Šverma Kultura - akce 5/17 10/17 ne   5 000
33 534 Okrášlovací spolek Rozhledna Kultura - publikace 1/17 12/17 12 500 5/17 25 000
34 535 NPÚ - správa Dolu Michal Kultura - akce 6/17 8/17 ne   16 000
35 536 Slezské zemské muzeum Kultura - akce 12/17 12/17 ne   20 000
36 537 free.lepus.cz Kultura - akce 3/17 6/17 10 000 5/17 20 000
    Celkem 36     282 500   1 110 000
    1. kolo 11     87 500   194 000
    2. kolo 25     195 000   916 000

 

Rozpočet NP dle příjemců podpory

Příjemce Počet Částka (Kč) %
Spolky 18 715 000 64,4
Obecně prospěšné společnosti 1 5 000 0,5
Fyzické osoby 2 45 000 4,1
Obchodní společnosti      
VŠ, AV ČR      
Klub přátel HM 5 89 000 8,0
Hornické muzeum (Dolní oblast Vítkovice, Vítkovice Holding)      
Příspěvkové organizace 6 76 000 6,9
Církevní práv. osoba      
Stát. příspěvková organizace      
Státní podnik      
Samospráva 3 70 000 6,3
Vlastní projekt 1 110 000 9,9
Celkem 36 1 110 000 100,0

 

Rozpočet dle oblasti podpory

Oblast podpory Počet Částka (Kč) %
Kultura 36 1 110 000 100,0
Vydávání publikací 5 150 000 13,5
Záchrana památek 4 340 000 30,6
Pořádání kulturních akcí 20 365 000 32,9
Jiné 1 10 000 0,9
Vzdělávání      
Děti, mládež      
Region      
Životní prostředí      
Zdravotní      
jiné      
Celkem 36 1 110 000 100,0