JAK ZÍSKAT NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

  • sledovat vyhlášení 1. a 2. kola výběrového řízení k 15.10. a 31.3. v celostátním tisku (Právo) a na webových stránkách Nadace,
  • stáhnout si přihlášku do výběrového řízení z webu Nadace, více zde.
  • prostudovat si Zásady pro poskytování nadačních příspěvků, více zde.
  • vyplnit přihlášku a zkompletovat přílohy dle Zásad a odeslat na adresu sídla Nadace v termínu uvedeném ve vyhlášení výběrového řízení,
  • sledovat vyhlášení výsledků výběrového řízení na webu Nadace,
  • v případě zařazení projektu do Nadačního programu podepsat s Nadací Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku,
  • očekávat zaslání zálohy na nadační příspěvek,
  • realizovat projekt,
  • předložit Nadaci závěrečné vyhodnocení realizace projektu v termínu uvedeném ve smlouvě,
  • po schválení vyhodnocení ve Správní radě Nadace, očekávat zaslání finančního vyúčtování nadačního příspěvku.