PODPOŘENÉ PROJEKTY

  • za rok 2016 podpořila Nadace celkem 30 projektů v celkové částce 1 108 682 Kč, tabulka Rekapitulace dle projektů
  • od roku 1998 podpořila Nadace již 492 projektů. Na realizaci těchto projektů poskytla nadační příspěvky ve výši 34,0 milionů Kč. Rozdělení podle projektů, příjemců podpory a oblastí podpory, je uvedeno v následujících tabulkách
Rekapitulace nad. příspěvků dle projektů
P.č. Č.proj. Přihlašovatel Oblast Fund (Kč) NIF (Kč) Celkem (Kč)
1 472 Ing. Miroslav Šmíd Kultura     40 000
2 473 Hornicko - historický spolek Stříbro Kultura     40 000
3 474 Májovák, dechový orchestr Karviná Kultura     40 000
4 475 Klub přátel HM v Ostravě Kultura     21 860
5 476 Klub přátel HM v Ostravě Kultura     9 822
6 477 Klub přátel HM v Ostravě Kultura     37 000
7 478 Klub přátel HM v Ostravě Kultura     10 000
8 479 Klub přátel HM v Ostravě Kultura     5 000
9 480 Klub přátel HM v Ostravě Kultura     25 000
10 481 Občanské sdružení Zálužné Kultura     40 000
11 482 Městská knihovna Havířov Kultura     20 000
12 483 Kroužek krojovaných horníků Dolu František Kultura     35 000
13 484 Důl Jan Šverma Žacléř Kultura     30 000
14 485 Důl Jan Šverma Žacléř Kultura     10 000
15 486 Spolek na ochranu industriálního dědictví KA Kultura     5 000
16 487 MOB Michálkovice Kultura     30 000
17 488 Nadace Landek Ostrava Kultura     110 000
18 489 Slezský soubor Heleny Salichové Kultura     35 000
19 490 Mužský pěvecký sbor Vítkovice Kultura     20 000
20 491 Kultura pro Slezskou Ostravu Kultura     30 000
21 492 Dolní oblast Vítkovice Kultura     300 000
22 493 Hornický spolek rozkvět Kultura     20 000
23 494/td> Klub plynárenské historie Kultura     20 000
24 495 Klub přátel HM v Ostravě Kultura     40 000
25 496 Klub přátel HM v Ostravě Kultura     20 000
26 497 Obec Horní město Kultura     30 000
27 498 Obnova Landeckého vrchu Kultura     10 000
28 499 Městská knihovna Havířov Kultura     15 000
29 500 Kroužek krojovaných horníků Stonava Kultura     20 000
30 501 Cech příbramských horníků a hutníků Kultura     40 000
Celkem   30     1 108 682

 

 

Rekapitulace dle oblastí podpory
Oblast podpory 2016 1998-2016
Počet   Počet  
Fin VD % Fin VD %
Kultura 30   1 108 682 100,0 338 5 18 866 198 55,6
Vzdělání 1       52 4 2 539 957 7,5
Děti, mládež         40 1 1 058 766 3,1
Region         25 1 2 872 100 8,5
Životní prostředí         20 6 3 283 279 9,7
Zdravotní         1   44 370 0,1
Jiné         16 5 5 300 939 15,6
Celkem 30   1 108 682 100 492 22 33 965 608 100
  • Fin - finance
  • VD - věcný dar

 

Rekapitulace nad.příspěvků dle příjemců podpory
Oblast podpory 2016 1998-2016
Počet   Počet  
Fin VD % Fin VD %
Spolky 13   355 000 32,0 122   4 903 937 14,4
Obecně prospěšné společnosti 2   40 000 3,6 42   765 000 2,3
Fyzické osoby 1   40 000 3,6 42   1 740 298 5,1
Obchodní společnosti 1       19   894 500 2,6
VŠ, AV ČR         7   279 600 0,8
Klub přátel HM 8   168 682 15,2 137 8 7 830 752 23,1
Hornické muzeum 1   300 000 27,1 82 14 14 221 154 41,9
Příspěvkové organizace 2   35 000 3,2 38   1 477 729 4,4
Státní podnik         1   340 000 1,0
Samospráva 2   60 000 5,4 12   475 000 1,4
Vlastní projekt 1   110 000 9,9 18   1 037 639 3,1
Celkem 30   1 108 682 100 492 22 33 965 608 100
  • Hor. muzeum (HM, Landekpark, Dolní oblast Vítkovice, Vítkovice Holding)