Jak darovat

 • stáhněte si Darovací smlouvu, případně Smlouvu o spolupráci
 • spojte s Nadací telefonicky nebo mailem,
 • vyplňte Darovací smlouvu a odešlete na adresu Nadace,
 • vyčkejte vrácení podepsané Darovací smlouvy,
 • zašlete částku z Darovací smlouvy na běžný účet Nadace č. 784 444 5001/5500,
 • co Vám to přinese:
  • dar si můžete při splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu odečíst od základu daně,
  • děkovný dopis ředitele nadace,
  • o zajistíme Vaši prezentaci
   • umístěním Vašeho loga na webu Nadace,
   • umístěním Vašeho loga ve Výroční zprávě,
  • zaslání Výroční zprávy, ve které je uvedena účast dárce na realizace nadačního programu,
  • o zaslání vyhodnocení realizovaného projektu, včetně dokladů o jeho realizaci.