AKTUALITY

Říjen 2020

 • Do 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2021 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 21 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 1 070 650 Kč. Správní rada schválila na zasedání dne 23.10.2020 zařazení do Nadačního programu celkem 20 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 420 000 Kč.
  Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2021 je uveden v tabulce v sekci Nadační příspěvky – Nadační program.
  Stručný popis projektů Nadačního programu 2021 – 1. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v listopadu.

Září 2020

 • 1.9.2020 bylo vyhlášeno 1. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2021 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu 15.10.2020. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace vzávěru měsíce října 2020. Vybrané projekty budou zařazeny do Nadačního programu 2021.
 • 2. kolo výběrového řízení bude mít uzávěrku 31. 3.2021

Červen 2020

 • Předseda Dozorčí rady nadace LANDEK Ostrava PhDr. Pavel Hamza a Ing. Aleš Stejskal člen Dozorčí rady oslavili 60. narozeniny. Gratulujeme oslavencům.

Květen 2020

 • Stručný popis projektů Nadačního programu 2020 – 2. kolo je umístěn v sekci Nadace – „Ke stažení“

Duben 2020

 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2020 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 23 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 1 192 000 Kč. Správní rada schválila na zasedání dne 28.4.2020 zařazení do Nadačního programu celkem 22 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 765 000 Kč.
  Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2020 je uveden v tabulce.
  Stručný popis projektů Nadačního programu 2020 – 2. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v červnu.
  Z limitu nadačních příspěvků určeného pro 2. kolo správní rada prozatím nerozdělila celkem 77 380 Kč a rozhodla prodloužit termín dodatečného výběrového řízení na rozdělení této zbývající částky do 15. června 2020. Správní rada zároveň schválila, ze žadatel o nadační příspěvek musí být z Moravskoslezského kraje a projekt příslušet do kategorie
  • záchrana hornických památek nebo
  • pomoc při boji s koronavirem

Březen 2020

 • Vzhledem k mimořádné situaci prodlužujeme termín uzávěrky II.kola Nadačního programu pro rok 2020 do 15. 4. 2020.
 • Výroční zpráva 2019 je umístěna v sekci Nadace – „Ke stažení“

Únor 2020

 • Správní rada schválila na zasedání dne 25.2.2020 Účetní závěrku za rok 2019 a Výroční zprávu 2019 Nadace Landek Ostrava. Výroční zpráva bude zveřejněna v sekci Nadace – Ke stažení v březnu
 • Dne 25.2. se dožívá 80 let dlouholetý předseda Správní rady Nadace LANDEK Ostrava Ing. Miroslav Lenart. K významnému výročí mu Správní rada a Dozorčí rada Nadace blahopřeje!

Leden 2020

 • Nadace LANDEK OSTRAVA vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchranou hornických a kulturních památek a dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchranou a údržbou lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamováním veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachováním a udržováním starých hornických tradic a zvyků
  • Podporou vzdělání, kultury a sportu v regionu
 • Přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – Ke stažení. Vyplněnou přihlášku včetně příloh doručte do sídla Nadace do 31.3.2020. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu Nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce dubna. Vybrané projekty budou zařazeny do Nadačního programu 2020.