AKTUALITY

Září 2021

 • Správní rada schválila v prodlouženém termínu výběrového řízení 2. kola Nadačního programu 2021 ke spolufinancování následující 3 projekty:
  Projekt č. 1    
  Přihlašovatel projektu:   MgA.Mgr. Ondřej Durczak
  Název projektu:   POHO Fotoworkshop
  Zahájení projektu:   srpen 2021
  Ukončení projektu:   listopad 2021
  Celkový rozpočet:   100 000 Kč
  Požadavek na NP:   80 000 Kč
  Schválený NP:   30 000 Kč

 

  Projekt č. 2    
  Přihlašovatel projektu:   Okrašlovací spolek Rozhledna
  Název projektu:   Hajní a hájenky Beskyd
  Zahájení projektu:   červenec 2021
  Ukončení projektu:   listopad 2021
  Celkový rozpočet:   900 000 Kč
  Požadavek na NP:   100 000 Kč
  Schválený NP:   50 000 Kč

 

  Projekt č. 3    
  Přihlašovatel projektu:   Město Odry
  Název projektu:   Preventivní zajištění stěny Flascharova dolu
  Zahájení projektu:   srpen 2021
  Ukončení projektu:   listopad 2021
  Celkový rozpočet:   108 8387 Kč
  Požadavek na NP:   40 000 Kč
  Schválený NP:   40 000 Kč
 • Připomínáme, že uzávěrka 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2022 je 15.10.2021

Červen 2021

 • Správní rada prodloužila termín na doručení projektů do dodatečného výběrového řízení na získání nadačního příspěvku z Nadačního programu 2021 do 15.9.2021 s tím, že žadatel bude z MS kraje a projekt bude příslušet do kategorie záchrana hornických památek.
 • Správní rada Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila výběrové řízení do Nadačního programu 2021 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z nMS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 15.10.2021 pro 1.kolo a do 31.3.2022 pro 2. kolo. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce října 2021 pro 1. kolo a dubna 2022 pro 2. kolo. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2022.

Květen 2021

 • Stručný popis projektů Nadačního programu 2021 – 2. kolo je umístěn v sekci Nadace – „Ke stažení“

Duben 2021

 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2021 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 23 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 1 334 740 Kč. Správní rada na zasedání, které proběhlo formou per rollam ve dnech 22.-27.4 2021 schválila zařazení celkem 19 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 560 000 Kč do Nadačního programu 2021. Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2021 je uveden v tabulce v sekci Nadační příspěvky – Nadační program. Stručný popis projektů Nadačního programu 2021 – 2. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v květnu.
 • Správní rada stanovila termín doručení projektů do dodatečného výběrového řízení na získání nadačního příspěvku z Nadačního programu 2021 na 15.6.2021 s tím, že žadatel bude z MS kraje a projekt bude příslušet do kategorie záchrana hornických památek.
 • Uzávěrka 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2022 je 15.10.2021.

Březen 2021

 • Nadace upozorňuje na termín 31.3.2021, kdy končí přijímaní přihlášek projektů do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2021
 • Výroční zpráva 2020 je umístěna na webu nadace v sekci ke stažení
 • Výroční zpráva 2020 je umístěna v sekci Nadace – „Ke stažení“

Únor 2021

 • Správní rada nadace schválila na 244. zasedání konaném per rolam Výroční zprávu NLO za rok 2020 včetně auditované Účetní závěrky

Leden 2021

 • 1.1.2021 Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 2. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2021 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 31.3.2021. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce dubna 2021. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2021.

Prosinec 2020

 • Děkujeme za spolupráci v letošním roce a do nového roku 2021 přejeme všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů.
  Záchrana hornických památek a udržování hornických tradic je naším společným cílem
 • Zdař Bůh!
 •  
 • Správní rada Nadace LANDEK Ostrava

Listopad 2020

 • Nadace Landek vydala tradiční hornický kalendář „Těžní věže 2021“. Náhled zde
 • Stručný popis projektů Nadačního programu 2021 – 1. kolo je v sekci Nadace – Ke stažení.

Říjen 2020

 • Do 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2021 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 21 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 1 070 650 Kč. Správní rada schválila na zasedání dne 23.10.2020 zařazení do Nadačního programu celkem 20 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 420 000 Kč.
  Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2021 je uveden v tabulce v sekci Nadační příspěvky – Nadační program.
  Stručný popis projektů Nadačního programu 2021 – 1. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v listopadu.

Září 2020

 • 1.9.2020 bylo vyhlášeno 1. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2021 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu 15.10.2020. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace vzávěru měsíce října 2020. Vybrané projekty budou zařazeny do Nadačního programu 2021.
 • 2. kolo výběrového řízení bude mít uzávěrku 31. 3.2021

Červen 2020

 • Předseda Dozorčí rady nadace LANDEK Ostrava PhDr. Pavel Hamza a Ing. Aleš Stejskal člen Dozorčí rady oslavili 60. narozeniny. Gratulujeme oslavencům.

Květen 2020

 • Stručný popis projektů Nadačního programu 2020 – 2. kolo je umístěn v sekci Nadace – „Ke stažení“

Duben 2020

 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2020 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 23 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 1 192 000 Kč. Správní rada schválila na zasedání dne 28.4.2020 zařazení do Nadačního programu celkem 22 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 765 000 Kč.
  Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2020 je uveden v tabulce.
  Stručný popis projektů Nadačního programu 2020 – 2. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v červnu.
  Z limitu nadačních příspěvků určeného pro 2. kolo správní rada prozatím nerozdělila celkem 77 380 Kč a rozhodla prodloužit termín dodatečného výběrového řízení na rozdělení této zbývající částky do 15. června 2020. Správní rada zároveň schválila, ze žadatel o nadační příspěvek musí být z Moravskoslezského kraje a projekt příslušet do kategorie
  • záchrana hornických památek nebo
  • pomoc při boji s koronavirem

Březen 2020

 • Vzhledem k mimořádné situaci prodlužujeme termín uzávěrky II.kola Nadačního programu pro rok 2020 do 15. 4. 2020.
 • Výroční zpráva 2019 je umístěna v sekci Nadace – „Ke stažení“

Únor 2020

 • Správní rada schválila na zasedání dne 25.2.2020 Účetní závěrku za rok 2019 a Výroční zprávu 2019 Nadace Landek Ostrava. Výroční zpráva bude zveřejněna v sekci Nadace – Ke stažení v březnu
 • Dne 25.2. se dožívá 80 let dlouholetý předseda Správní rady Nadace LANDEK Ostrava Ing. Miroslav Lenart. K významnému výročí mu Správní rada a Dozorčí rada Nadace blahopřeje!

Leden 2020

 • Nadace LANDEK OSTRAVA vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchranou hornických a kulturních památek a dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchranou a údržbou lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamováním veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachováním a udržováním starých hornických tradic a zvyků
  • Podporou vzdělání, kultury a sportu v regionu
 • Přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – Ke stažení. Vyplněnou přihlášku včetně příloh doručte do sídla Nadace do 31.3.2020. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu Nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce dubna. Vybrané projekty budou zařazeny do Nadačního programu 2020.