AKTUALITY

 

Duben 2017

 • Správní rada na svém zasedání dne 25.4.2017 jmenovala do funkce tajemníka nadace Ing. Jaroslava Kubánka.
 • Výroční zpráva za rok 2016 je k dispozici v sekci „Ke stažení“.
 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2017 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 32 přihlášek projektů s celkovým požadavkem 1 972 328 Kč. Z těchto přihlášek správní rada Nadace na svém dubnovém zasedání vybrala a schválila 25 projektů s celkovou výší příspěvku 916 000 Kč, které budou zařazeny k financování do Nadačního programu 2017. Hlavními kritérii při výběru projektů byly v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region. Přehled projektů Nadačního programu 2017 1. kolo (poř. číslo 1-11) a II. kolo (poř. číslo 12-36) je uveden v tabulce zde. Nadační program 2017 2. kolo bude po vytištění k dispozici v sekci „Ke stažení“. Přihlášky pro zařazení do 1. kola Nadačního programu 2018 budou mít uzávěrku 15. října 2017.
 • Vážení kolegové,
  před malou chvíli jsem obdržel od dcery Ing. Jaroslava Přepiory smutnou zprávu, že Jarda ve čtvrtek dne 6.dubna 2017 večer zemřel v nemocnici.
  Správní rada Nadace LANDEK Ostrava vyslovuje hlubokou soustrast nad úmrtím našeho dlouholetého člena a funkcionáře Jardy.
   
  Veškeré náležitosti spojené s úmrtím a smutečním pohřbem budeme řešit v sídle nadace v úterý 11. dubna 2017 a důstojně se s ním rozloučíme ve středu 12. dubna 2017 v 11 hod. v obřadní síni ve Slezské Ostravě.

 •  
 • Čest jeho památce !
 •  
 •            Josef Gavlas

Únor 2017

 • Nadace vyhlašuje II. kolo výběrového řízení na zařazení projektů pro financování do Nadačního programu 2017 s termínem uzavření přihlášek 31. března 2017.Hlavními kritérii při výběru projektů jsou v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region.
 • Správní rada schválila na svém únorovém zasedání účetní závěrku a Výroční zprávu za rok 2016. Výroční zpráva bude po jejím vytištění umístěna do sekce „Ke stažení“.

Leden 2017

 • Dne 7.1.2017 se dožívá 70 let dlouholetý člen Správní rady Nadace LANDEK Ostrava Ing. Jan Kurial. K významnému výročí mu Správní rada a Dozorčí rada Nadace blahopřeje!
 • V lednu byl zvolen novým členem dozorčí rady Ing. Radim Nováček za Mgr. Petra Handla, který po skončení svého volebního období už dále nekandidoval.

Prosinec 2016

 • Děkujeme za spolupráci v letošním roce a do nového roku přejeme všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů. Záchrana hornických památek a udržování hornických tradic je naším společným cílem.
 •         
 • Správní rada nadace
 •  
 • Nadační program 2017 1. kolo byl umístěn do sekce „Ke stažení“ .

Listopad 2016

 • Nadace Landek vydala kalendář „Těžní věže 2017“Náhled zde.

Srpen 2016

 • Nadace vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na zařazení projektů pro financování do Nadačního programu 2017 s termínem uzavření přihlášek 15. října 2016.

Květen 2016

 • Nadační program 2016 2. kolo je k dispozici v sekci „Ke stažení“.

Duben 2016

 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2016 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 24 přihlášek projektů s celkovým požadavkem 1 398 600 Kč. Z těchto přihlášek správní rada Nadace na svém dubnovém zasedání vybrala a schválila 14 projektů s celkovou výší příspěvku 720 000 Kč, které budou zařazeny k financování do Nadačního programu 2016. Hlavními kritérii při výběru projektů byly v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region. Přehled projektů Nadačního programu 2016 1. kolo (poř. číslo 1-16) a II. kolo (poř. číslo 17-30) je uveden v tabulce zde. Nadační program 2016 2. kolo bude po vytištění k dispozici v sekci „Ke stažení“.
  Přihlášky pro zařazení do 1. kola Nadačního programu 2017 budou mít uzávěrku 15. října 2016.

Březen 2016

 • Výroční zpráva za rok 2015 je k dispozici v sekci „Ke stažení“.
 • 31. března končí termín pro podání přihlášek do II. kola výběrového řízení Nadačního programu na získání nadačního příspěvku! Pokyny a podmínky pro získání nadačního příspěvku jsou na webu nadace v sekci Nadační příspěvky. Nadace rozdělí v tomto kole celkem 780 tis. Kč.

Únor 2016

 • Nadace vyhlašuje II. kolo výběrového řízení na zařazení projektů pro financování do Nadačního programu 2016 s termínem uzavření přihlášek 31. března 2016.
 • Správní rada schválila na svém únorovém zasedání účetní závěrku a Výroční zprávu za rok 2015. Výroční zpráva bude po jejím vytištění umístěna do sekce „Ke stažení“.