AKTUALITY

Listopad 2019

 • Nadace Landek vydala kalendář „Těžní věže 2020“, náhled zde
 • Nadační program 2020 1. kolo byl umístěn do sekce „Ke stažení“

Říjen 2019

 • V 1. kole výběrového řízení Nadačního programu 2020 na získání nadačního příspěvku správní rada Nadace na svém zasedání vybrala a schválila 16 projektů s celkovou výší příspěvku 300 180 Kč, které budou zařazeny k financování do Nadačního programu 2020. Hlavními kritérii při výběru projektů byly v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region. Přehled projektů Nadačního programu 2020 1. kolo je uveden v tabulce zde. Nadační program 2020 1. kolo bude po vytištění k dispozici v sekci „Ke stažení“. Přihlášky pro zařazení do 2. kola Nadačního programu 2020 budou mít uzávěrku 31. března 2020.
 • Ukončení prací na publikaci k 25. výročí Nadace LANDEK Ostrava a předání tiskárně
 • Exkurze a beseda v soukromé firmě FERRIT- výrobce důlních transportních systémů
 • Křest knihy "Osady a samoty Zadních hor v historii a obrazech"-Nadační program 2019 poř. č. 600
 • Křest publikace "Důl Dukla v proměnách času" - Nadační program 2019 poř. č. 580

Září 2019

 • předání kalendáře Těžní věže k tisku
 • účast na přednášce KPHMO -Ukončení těžby černého uhlí v Německu
 • účast na Dnech otevřených dveří DIAMO -Důl Maršál Jeremenko
 • účast na Hornických slavnostech OKD-kladení věnců u památníků důlních obětí v Karviné

Srpen 2019

 • Nadace LANDEK OSTRAVA vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení "Nadačního programu roku 2020". Přihlášky a formuláře jsou ke stažení na webových stránkách Nadace LANDEK Ostrava v sekci ke stažení.
  Případné dotazy je možné zasílat na E-mailovou adresu info@nadace-landek.cz.
  Termín uzávěrky přihlášek: 15.10. 2019
   
  Budou přijaty projekty v těchto oblastech:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvímj souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora vzdělání, kultury a sportu v regionu

Červenec 2019

 • Příprava na vydání kalendáře - Těžní věže 2020
 • Práce na publikaci ke 25.výročí nadace

Červen 2019

 • Zástupci Nadace LANDEK Ostrava se zúčastnili posledního rozloučení s výkonným tajemníkem Združení hornických cechů a spolků Slovenska panem JUDr.Dušanem Vilímem v Pezinku
 • Ve dnech 21.-23. 6. 2019 se konalo v Jihlavě již 23. Setkání hornických a hutnických měst a obcí, kterého se zúčastnili zástupci Nadace LANDEK Ostrava
 • příprava na vydání kalendáře - Těžní věže 2020, práce na publikaci ke 25.výročí nadace.

Květen 2019

 • 12. Setkání hornických měst, obcí a spolků Slovenska v Lubietové se zúčastnili zástupci nadace

Duben 2019

 • Správní rada nadace na 227. zasedání schválila projekty II.kola Nadačního programu pro rok 2019 K nahlédnutí zde
 • Zástupci nadace se zúčastnili 130. Skoku přes kůži v Chomutově
 • Do II. kola výběrového řízení Nadačního programu 2019 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 32 přihlášek projektů s celkovým požadavkem 1 772 500 Kč. Z těchto přihlášek správní rada Nadace na svém dubnovém zasedání vybrala a schválila 29 projektů s celkovou výší příspěvku 922 000 Kč, které budou zařazeny k financování do Nadačního programu 2019. Hlavními kritérii při výběru projektů byly v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region. Přehled projektů Nadačního programu 2019 I. kolo a II. kolo je uveden v tabulce zde. Nadační program 2019 II. kolo bude po vytištění k dispozici v sekci „Ke stažení“. Přihlášky pro zařazení do I. kola Nadačního programu 2020 budou mít uzávěrku 15. října 2019.

Březen 2019

Prosinec 2018

Listopad 2018

Říjen 2018

 • Správní rada schválila na zasedání dne 23.10. 2018 Směrnici pro implementaci GDPR (zpracování osobních údajů) do systému jednotlivých agend v Nadaci LANDEK Ostrava. Informace o praktickém postupu uplatnění GDPR je uložena v sekci "ke stažení".
 • Z důvodu zavedení GDPR jsou přepracovány a uloženy do sekce "ke stažení" následující vzory: Přihláška do výběrového řízení, Smlouva o spolupráci a Darovací smlouva.
 • Do 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2019 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 15 přihlášek projektů s celkovým požadavkem 522 450 Kč. Z těchto přihlášek správní rada Nadace na svém zasedání vybrala a schválila 12 projektů s celkovou výší příspěvku 188 000 Kč, které budou zařazeny k financování do Nadačního programu 2019. Hlavními kritérii při výběru projektů byly v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region. Přehled projektů Nadačního programu 2019 1. kolo je uveden v tabulce zde. Nadační program 2019 1. kolo bude po vytištění k dispozici v sekci „Ke stažení“. Přihlášky pro zařazení do 2. kola Nadačního programu 2019 budou mít uzávěrku 31. března 2019.
 • Nadace Landek vydala kalendář „Těžní věže 2019“, náhled zde.

Září 2018

 • Pozor uzávěrka pro 1. kolo výběrového řízení "Nadačního programu roku 2019" je 15. října 2018. Vyplňujte nové formuláře, které jsou k dispozici v sekci ke stažení ve formátu doc a PDF.
 • Ve dnech 21. až 23. září 2018 se konalo XI. Setkání hornických měst a obcí Slovenska v Pezinku, kterého se také zúčastnili zástupci Nadace LANDEK Ostrava. Na závěr setkání bylo zástupci hornických a hutnických spolků, cechů a bratrstev Slovenska a České republiky přijalo prohlášení k 100. výročí vzniku Československé republiky, které zveřejňujeme.
 • Nadace LANDEK OSTRAVA vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení "Nadačního programu roku 2019". Přihlášky a formuláře jsou ke stažení na webových stránkách Nadace LANDEK OSTRAVA v sekci ke stažení.
  Případné dotazy je možné zasílat na E-mailovou adresu info@nadace-landek.cz.
  Termín uzávěrky přihlášek: 15.10. 2018
   
  Budou přijaty projekty v těchto oblastech:
  • záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • záchrana a údržba lokalit, které s hornictvímj souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • podpora vzdělání, kultury a sportu v regionu

Srpen 2018

 • Přednáška prof Pawlikowského z Akademie hornictví Krakow v hornickém muzeu těžních strojů na dole Ignacy v Rybniku-Newiadomo na téma "Nerosty polských Tater".

Červenec 2018

 • Klub hornických důchodců Dolu František uspořádal Letní slavnost v Horní Suché.
 • Oslavy 20 let Hornického muzea v Plané a 25 let ukončení těžby uranu v západních Čechách.

Červen 2018

 • Členové Správní rady se zúčastnili oslav 30.výročí založení Klubu přátel hornického muzea Ostrava.
 • Příprava vydání hornického kalendáře 2019.

Květen 2018

Duben 2018

 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2018 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 30 přihlášek projektů s celkovým požadavkem 1 848 500 Kč. Z těchto přihlášek správní rada Nadace na svém dubnovém zasedání vybrala a schválila 24 projektů s celkovou výší příspěvku 851 500 Kč, které budou zařazeny k financování do Nadačního programu 2018. Hlavními kritérii při výběru projektů byly v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region. Přehled projektů Nadačního programu 2018 1. kolo a II. kolo je uveden v tabulce zde. Nadační program 2018 2. kolo bude po vytištění k dispozici v sekci „Ke stažení“. Přihlášky pro zařazení do 1. kola Nadačního programu 2019 budou mít uzávěrku 15. října 2018.

Březen 2018

Únor 2018

 • Správní rada schválila na svém únorovém zasedání účetní závěrku a Výroční zprávu za rok 2017. Výroční zpráva bude po jejím vytištění umístěna do sekce „Ke stažení“.

Leden 2018

 • Nadace vyhlašuje II.kolo výběrového řízení na zařazení projektů pro financování do Nadačního programu 2018 s termínem uzavření přihlášek do 31. března 2018. Hlavními kriterii při výběru projektů jsou v duchu "Zásad pro poskytování nadačních příspěvků" hornictví a region.

Prosinec 2017

 • Děkujeme za spolupráci v letošním roce a do nového roku 2018 přejeme všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů. Záchrana hornických památek a udržování hornických tradic je naším společným cílem.
 •         
 • Správní rada nadace
 •  
 • Nadace finančně podpořila vydání publikace „Životodárné údolí“ Beskydského rehabilitačního centra na Čeladné a zúčastnila se slavnostního křtu společně se zástupcem KPHMO , pobočky Havířov.
 • Ve Stonavě se konal IV. Skok přes kůži za účasti asi 200 zástupců hornických spolků z celé České republiky, Slovenska a Polska.
 • V kompresorovně Landekparku proběhly oslavy sv. Barbory za účasti zástupců Nadace. Součásti oslav byl i křest Hornických pohádek, který finančně podpořila nadace .

Listopad 2017

 • Nadační program 2018 1. kolo byl umístěn do sekce „Ke stažení“ .
 • Do 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2018 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 15 přihlášek projektů s celkovým požadavkem 525 600 Kč. Z těchto přihlášek správní rada Nadace na svém zasedání vybrala a schválila 14 projektů s celkovou výší příspěvku 248 500 Kč, které budou zařazeny k financování do Nadačního programu 2018. Hlavními kritérii při výběru projektů byly v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region. Přehled projektů Nadačního programu 2018 1. kolo je uveden v tabulce zde. Nadační program 2018 1. kolo bude po vytištění k dispozici v sekci „Ke stažení“. Přihlášky pro zařazení do 2. kola Nadačního programu 2018 budou mít uzávěrku 31. března 2018.

Říjen 2017

 • Nadace Landek vydala kalendář „Těžní věže 2018“ Náhled zde. Tento projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy.

Září 2017

 • Na zasedání Správní rady byl zvolen ze nového člena Ing. Libor JALŮVKA MBA.
 • Nadace vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na zařazení projektů pro financování do Nadačního programu 2018 s termínem uzavření přihlášek 15. října 2017.
 • DIAMO státní podnik v součinnosti s KPHMO a Nadaci LANDEK Ostrava organizoval “Den otevřených dveří“ na závodě Petr Bezruč-175 let otevření jámy Terezie.
 • Slezské muzeum Opava za finančního přispění Nadace uspořádalo výstavu 150 let od narození Petra Bezruče.

Srpen 2017

 • Nadace zabezpečovala návštěvu dolů na měď , zinek a muzea naftového průmyslu v PLR a rudných dolů na Slovensku.

Červenec 2017

 • Nadační program 2017 2. kolo je k dispozici v sekci „Ke stažení“.
 • Uctění památky 56. Výročí důlního neštěstí na dole Dukla, kde zahynulo 108 horníků.
 • Nadace LANDEK Ostrava slavila 90.výročí založení spolku KKH Barbora.

Červen 2017

 • Nadační program 2017 2. kolo je k dispozici v sekci „Ke stažení“.
 • Společně s KPHM Ostrava jsme se zúčastnili 21. Setkání hornických a hutnických měst a obcí v Chomutově.
 • Příprava vydáníHornického kalendáře-Těžní věže 2018.

Květen 2017

 • 19.-21. 5. 2017-účast na 10. Setkání báňských měst a obcí Slovenska v Nové Bani.

Duben 2017

 • Správní rada na svém zasedání dne 25.4.2017 jmenovala do funkce tajemníka nadace Ing. Jaroslava Kubánka.
 • Výroční zpráva za rok 2016 je k dispozici v sekci „Ke stažení“.
 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2017 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 32 přihlášek projektů s celkovým požadavkem 1 972 328 Kč. Z těchto přihlášek správní rada Nadace na svém dubnovém zasedání vybrala a schválila 25 projektů s celkovou výší příspěvku 916 000 Kč, které budou zařazeny k financování do Nadačního programu 2017. Hlavními kritérii při výběru projektů byly v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region. Přehled projektů Nadačního programu 2017 1. kolo (poř. číslo 1-11) a II. kolo (poř. číslo 12-36) je uveden v tabulce zde. Nadační program 2017 2. kolo bude po vytištění k dispozici v sekci „Ke stažení“. Přihlášky pro zařazení do 1. kola Nadačního programu 2018 budou mít uzávěrku 15. října 2017.
 • Vážení kolegové,
  před malou chvíli jsem obdržel od dcery Ing. Jaroslava Přepiory smutnou zprávu, že Jarda ve čtvrtek dne 6.dubna 2017 večer zemřel v nemocnici.
  Správní rada Nadace LANDEK Ostrava vyslovuje hlubokou soustrast nad úmrtím našeho dlouholetého člena a funkcionáře Jardy.
   
  Veškeré náležitosti spojené s úmrtím a smutečním pohřbem budeme řešit v sídle nadace v úterý 11. dubna 2017 a důstojně se s ním rozloučíme ve středu 12. dubna 2017 v 11 hod. v obřadní síni ve Slezské Ostravě.

 •  
 • Čest jeho památce !
 •  
 •            Josef Gavlas

Únor 2017

 • Nadace vyhlašuje II. kolo výběrového řízení na zařazení projektů pro financování do Nadačního programu 2017 s termínem uzavření přihlášek 31. března 2017.Hlavními kritérii při výběru projektů jsou v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region.
 • Správní rada schválila na svém únorovém zasedání účetní závěrku a Výroční zprávu za rok 2016. Výroční zpráva bude po jejím vytištění umístěna do sekce „Ke stažení“.

Leden 2017

 • Dne 7.1.2017 se dožívá 70 let dlouholetý člen Správní rady Nadace LANDEK Ostrava Ing. Jan Kurial. K významnému výročí mu Správní rada a Dozorčí rada Nadace blahopřeje!
 • V lednu byl zvolen novým členem dozorčí rady Ing. Radim Nováček za Mgr. Petra Handla, který po skončení svého volebního období už dále nekandidoval.

Prosinec 2016

 • Děkujeme za spolupráci v letošním roce a do nového roku přejeme všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů. Záchrana hornických památek a udržování hornických tradic je naším společným cílem.
 •         
 • Správní rada nadace
 •  
 • Nadační program 2017 1. kolo byl umístěn do sekce „Ke stažení“ .

Listopad 2016

 • Nadace Landek vydala kalendář „Těžní věže 2017“Náhled zde.

Srpen 2016

 • Nadace vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na zařazení projektů pro financování do Nadačního programu 2017 s termínem uzavření přihlášek 15. října 2016.

Květen 2016

 • Nadační program 2016 2. kolo je k dispozici v sekci „Ke stažení“.

Duben 2016

 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2016 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 24 přihlášek projektů s celkovým požadavkem 1 398 600 Kč. Z těchto přihlášek správní rada Nadace na svém dubnovém zasedání vybrala a schválila 14 projektů s celkovou výší příspěvku 720 000 Kč, které budou zařazeny k financování do Nadačního programu 2016. Hlavními kritérii při výběru projektů byly v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region. Přehled projektů Nadačního programu 2016 1. kolo (poř. číslo 1-16) a II. kolo (poř. číslo 17-30) je uveden v tabulce zde. Nadační program 2016 2. kolo bude po vytištění k dispozici v sekci „Ke stažení“.
  Přihlášky pro zařazení do 1. kola Nadačního programu 2017 budou mít uzávěrku 15. října 2016.

Březen 2016

 • Výroční zpráva za rok 2015 je k dispozici v sekci „Ke stažení“.
 • 31. března končí termín pro podání přihlášek do II. kola výběrového řízení Nadačního programu na získání nadačního příspěvku! Pokyny a podmínky pro získání nadačního příspěvku jsou na webu nadace v sekci Nadační příspěvky. Nadace rozdělí v tomto kole celkem 780 tis. Kč.

Únor 2016

 • Nadace vyhlašuje II. kolo výběrového řízení na zařazení projektů pro financování do Nadačního programu 2016 s termínem uzavření přihlášek 31. března 2016.
 • Správní rada schválila na svém únorovém zasedání účetní závěrku a Výroční zprávu za rok 2015. Výroční zpráva bude po jejím vytištění umístěna do sekce „Ke stažení“.