AKTUALITY

Listopad 2016

  • Nadace Landek vydala kalendář „Těžní věže 2017“Náhled zde.

Srpen 2016

  • Nadace vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na zařazení projektů pro financování do Nadačního programu 2017 s termínem uzavření přihlášek 15. října 2016.

Květen 2016

  • Nadační program 2016 2. kolo je k dispozici v sekci „Ke stažení“.

Duben 2016

  • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2016 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 24 přihlášek projektů s celkovým požadavkem 1 398 600 Kč. Z těchto přihlášek správní rada Nadace na svém dubnovém zasedání vybrala a schválila 14 projektů s celkovou výší příspěvku 720 000 Kč, které budou zařazeny k financování do Nadačního programu 2016. Hlavními kritérii při výběru projektů byly v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region. Přehled projektů Nadačního programu 2016 1. kolo (poř. číslo 1-16) a II. kolo (poř. číslo 17-30) je uveden v tabulce zde. Nadační program 2016 2. kolo bude po vytištění k dispozici v sekci „Ke stažení“.
    Přihlášky pro zařazení do 1. kola Nadačního programu 2017 budou mít uzávěrku 15. října 2016.

Březen 2016

  • Výroční zpráva za rok 2015 je k dispozici v sekci „Ke stažení“.
  • 31. března končí termín pro podání přihlášek do II. kola výběrového řízení Nadačního programu na získání nadačního příspěvku! Pokyny a podmínky pro získání nadačního příspěvku jsou na webu nadace v sekci Nadační příspěvky. Nadace rozdělí v tomto kole celkem 780 tis. Kč.

Únor 2016

  • Nadace vyhlašuje II. kolo výběrového řízení na zařazení projektů pro financování do Nadačního programu 2016 s termínem uzavření přihlášek 31. března 2016.
  • Správní rada schválila na svém únorovém zasedání účetní závěrku a Výroční zprávu za rok 2015. Výroční zpráva bude po jejím vytištění umístěna do sekce „Ke stažení“.